over

 

Als beeldhouwer hanteer ik de materialen en het vocabulaire van de bouw en pas die toe vanuit de benadering van een ‘klusser’. In mijn beelden wordt de spanning tussen streven en werkelijkheid tastbaar. Opvattingen van realiteit, functionaliteit én autonomie gaan iedere keer weer opnieuw de strijd met elkaar aan, het is als de architectuur van “de gewone man” die dankzij de opkomst van de bouwmarkt de daarmee gepaard gaande verworvenheden van de democratisering van de binnenhuisarchitectuur ten volle heeft weten te benutten.